Pomysł motywujący członków klubu SP5PPK a przy tej okazji również operatorów zrzeszonych w OT37 do zaktywizowania…

Wisła przerwała wały na wysokości Jabłonnej. Leży przewrócony słup wysokiego napięcia. Ofiar niema. Taki komunikat…

Z okazji nowego, 2018 roku, uruchamiamy stację okolicznościową HF18NY. Świętuj nadejście Nowego Roku z nami…

Planowana na 18 maja 2018 roku aktywność stacji okolicznościowej  HF80TG. W czasie czwartkowego spotkania klubowego…

Stacja okolicznościowa „Tadeusz Góra” Tadeusz Góra w dniu 18 maja 1938 r. na szybowcu PWS-101przeleciał…

SN205FC Fryderyk Chopin http://qrz.com/db/SN205FC Miło mi poinformować, że pierwszych kilkadziesiąt otrzymancyh przez nas directs zostaną…

HF100PP 2016-02-29 W kwietniu br. przypada setna rocznica przyłączenia do Warszawy dotychczas podmiejskich osiedli: Saskiej…

HF6AN stacja klubu SP5PPK pracująca ze specjalnej okazji i dla upamiętnienia polskich sukcesów Stacja okolicznościowa…

W dniu 3.IX.2015 dostaliśmy pozwolenie na pracę pod znakiem HF13URSA. ( zakładka Nasze Pozwolenia Radiowe…