HF100PP 2016-02-29 W kwietniu br. przypada setna rocznica przyłączenia do Warszawy dotychczas podmiejskich osiedli: Saskiej…

HF6AN stacja klubu SP5PPK pracująca ze specjalnej okazji i dla upamiętnienia polskich sukcesów Stacja okolicznościowa…

W dniu 3.IX.2015 dostaliśmy pozwolenie na pracę pod znakiem HF13URSA. ( zakładka Nasze Pozwolenia Radiowe…