Warszawska Syrenka od SP5PPK

XVII Edycja Zawodów o Statuetkę „Syrenki Warszawskiej” 2019

Koleżanki i Koledzy,
W 2019 roku, przy zbliżającej się rocznicy Naszego Klubu, jako współorganizatorzy Zawodów o Statuetkę „Syrenki Warszawskiej”,
i członkowie Klubu współorganizatora „rozdajemy” punkty, wysyłając raport 599 S / 59 S – dodajemy 10 pkt dla startujących.
Namawiam i zachęcam więc wszystkich członków SP5PPK do startu w tych zawodach. Rozpoczynamy w sobotę 16 marca 2019 o godzinie 16.00 UTC (17.00 Loc), to tylko 90 minut zmagań na paśmie 80m, a możemy sprawić dużo radości Koleżankom i Kolegom walczącym o STATUETKI w tym roku.

XVII Edycja Zawodów o Statuetkę „Syrenki Warszawskiej” 2019
Cel: uczczenie kolejnej rocznicy ustanowienia Warszawy stolicą Polski -w marcu 1596 roku
Zygmunt III Waza przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy oraz podnoszenie umiejętności
operatorskich.

Organizatorzy: Klub SP5PAT działający przy Stowarzyszeniu na „Fali Profilaktyki” , Szkolny
Klub Krótkofalowców SP5PMD i Klub Krótkofalowców SP5PPK który obchodzi 20-lecie
swojego istnienia.

Uczestnicy: stacje indywidualne, klubowe oraz stacje z spoza SP.
Uwaga: za uczestnika zawodów uważa się stacje która przeprowadziła minimum 10 qso. Logi nie
spełniające tego kryterium zostaną użyte tylko do kontroli.

Termin: 16 marca 2019 r (sobota) od 16.00-17.30 UTC

Pasmo: 3,5 MHz

Wywołanie w zawodach na SSB: „ Zawody Syrenki”, CW : „SP TEST”

Emisje: CW i SSB w segmentach przewidzianych do pracy daną emisją. Łączności można
przeprowadzić z tą samą stacją dwa razy , jeden raz na CW i jeden raz na SSB .

Klasyfikacja:
A – Stacje indywidualne SSB
B – Stacje indywidualne CW
C – Stacje indywidualne i klubowe MIX (SSB i CW)
D – Stacje indywidualne QRP MIX (CW i SSB)
E – stacje SWL MIX
Stacje SWL obowiązuje odebranie znaków i grup kontrolnych obu korespondentów,ten sam znak
nie może się powtarzać w logu na tej samej emisji.
Uwaga: uczestnik musi wyraźnie określić w jakiej klasyfikacji startuje.

W zawodach obowiązuje ograniczenie mocy do 100W , w grupie QRP 5W CW i 10W SSB.

W kategorii MIX obowiązuje ciągła numeracja QSO. Stacje QRP nie mogą łamać swojego znaku
przez QRP.

Grupy kontrolne: SSB RS + 3-cyfrowy nr QSO ,CW RST + 3-cyfrowy nr QSO .

Stacje klubowe organizatorów i członkowie tych klubów podają literę „S” np. SSB- 59001S, CW
– 599001S,

Punktacja: – qso na CW 2 pkt, – qso na SSB 1 pkt , stacje organizatora kluby i członkowie „S” -5
pkt na SSB i 10 pkt na CW

Mnożnik: nie stosuje się

Wynik końcowy: suma uzyskanych punktów, W razie jednakowej ilości punktów decydować o
kolejnym miejscu będzie krótszy czas przesłania logu,
Uwaga: stacje organizatora nie będą klasyfikowane a logi będą wykorzystane do kontroli,

Uczestników obowiązuje 5-minutowe QRT przed i po czasie zawodów.

Nagrody: -za zajęcie I miejsca puchar (statuetka) „Syrenki Warszawskiej” i dyplom. -za miejsca od
2 do 6 – dyplomy.

W miarę pozyskania sponsorów mogą być wylosowane nagrody dodatkowe. Dyplomy będą
rozsyłane drogą elektroniczną.

Dzienniki zawodów tylko w wersji elektronicznej – pliki w formacie cabrillo. Tegoroczna edycja
zostanie rozliczona w oparciu o logSP. Logi należy wysłać w ciagu 24 godzin po zawodach

W temacie podawać proszę tylko znak np. SQ5ABG plik logu : znak.cbr np. sq5abg.cbr jako
załącznik e-maila.

Logi nadesłane niezgodnie z powyższym regulaminem zostaną użyte jako checklog

Decyzje Komisji Zawodów są ostateczne.
Odpowiedzialny za zawody jest Wiesław SQ5ABG

Komisja Zawodów:
Ewa SP5HEN
Artur SQ5ABF
Tomek SQ2LID
Wiesław SQ5ABG

Comments are closed.