Regulamin klubu SP5PPK §1. Postanowienia ogólne. 1. Nazwa klubu : POŁUDNIOWO-PRASKI KLUB KRÓTKOFALOWCÓW 2. Znak…

Klub SP5PPK działa przy PZK OT37. 144.525 MHz to nasza częstotliwość klubowa. Klubowe czwartki z…

JAK ZOSTAĆ KRÓTKOFALOWCEM ? Aktualne informacje znajdziesz na stronach: http://www.pzk.info.pl/start.php http://www.egzaminkf.pl http://sp7pki.iq24.pl/default.asp?grupa=44695&temat=34034&nr_str=1 egzamin.qrz.pl