Stacja SN0DUCH została zaproszona przez Burmistrza Pragi Południe oraz Radę Seniorów na organizowane SENIORALIA. Impreza…

SN0DUCH wszystkie informacje o SN0DUCH zostały przeniesione na nową stronę http://sn0duch.pl/