HF70WAT

Koledzy i Koleżanki,
Z okazji 70 rocznicy powstania Wojskowej Akademii Technicznej klub SP5PPK zamierza uruchomić stację okolicznościową pod znakiem HF70WAT w okresie od 1 września do 29 listopada 2021.
Punkty do dyplomu będą dawać łączności z członkami SP5PPK którzy zgłoszą sie do udziału w akcji.
Zgłoszenia prosimy o przesłanie do Andrzeja (sq5nap@gmail.com) w terminie do 17 stycznia 2021.

Andrzej /SQ5NAP

Regulamin akcji dyplomowej 70 lat WAT

Cel akcji: Upamiętnienie 70 rocznicy powstania WAT.
Organizator: Południowo Praski Klub Krótkofalowców SP5PPK.
Patronat honorowy: Pan płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak, Rektor – Komendant Wojskowej Akademii Technicznej
Czas trwania akcji: 01 września 2021 – 29 listopada 2021 r.

Warunki:

1. Stacje będą pracować w pasmach HF emisjami CW, SSB, oraz cyfrowymi.

2. Należy zgromadzić minimum 300 punktów za łączności ze stacją okolicznościową HF70WAT oraz pozostałymi stacjami organizatora i członków Klubu SP5PPK wg następującego klucza:
QSO ze stacją okolicznościową HF70WAT jest obowiązkowa i liczy się tylko jeden raz w punktacji (100 punktów), niezależnie od daty, pasma i emisji oraz nie dotyczy zapisu zawartego w pkt 2 ppkt iv;
   a. QSO z innymi stacjami organizatora i absolwentów technicznych uczelni wojskowych –SQ2LID, SP5VIH, SP5XOV, SP5LJ, SQ5NAP, SP6CIK,          SP9TDX, SQ9NFB, SP1BER, SQ5RTT – 20 punktów;
   b. QSO z członkami Klubu SP5PPK wg załączonego wykazu – 10 punktów.
   c. W dniu 29 listopada 2021 – Dzień Podchorążego, Dzień Uczelni – operatorzy stacji okolicznościowej HF70WAT planują pracę z terenu WAT i będą          przydzielać jednorazowo 200 punktów (JOKER).

3. QSO z pozostałymi stacjami organizatora i członków Klubu SP5PPK można powtórzyć na innym paśmie lub inną emisją.

4. Stacje organizatora i członków Klubu SP5PPK podają w wywołaniu:
   PL: Znak rozpoznawczy i hasło HF70WAT
   EN: Callsign and password HF70WAT.

5. Nagrody – „KAMIENNY CERTYFIKAT”:
   a. QSO z miejsca najbardziej oddalonego od Warszawy;
   b. Stacja NON-SP z maksymalną ilością punktów;
   c. Stacja SP z maksymalną ilością punktów.

6. Weryfikacji zgłoszeń dokona komisja w składzie:
– Tomasz Szymanowski – SQ2LID;
– Piotr Mielnicki – SP5XOV;
– Andrzej Mazur – SQ5NAP.

7. Ustalenia i decyzje Komisji są ostateczne.

Comments are closed.