HF70WAT

Koledzy i Koleżanki,
Z okazji 70 rocznicy powstania Wojskowej Akademii Technicznej klub SP5PPK zamierza uruchomić stację okolicznościową pod znakiem HF70WAT w okresie od 1 września do 29 listopada 2021.
Punkty do dyplomu będą dawać łączności z członkami SP5PPK którzy zgłoszą sie do udziału w akcji.
Zgłoszenia prosimy o przesłanie do Andrzeja (sq5nap@gmail.com) w terminie do 17 stycznia 2021.

Andrzej /SQ5NAP

Informacje dodatkowe:

1. Karty QSL można wysyłać na SP5PPK.
2. Nie przewiduje się wysyłania logów do HF70WAT. Punktacja na podstawie logów HF70WAT oraz SQ2LID, SP5LJ, SQ5NAP, SP6CIK, SP9TDX, SQ9NFB, SP1BER, SQ5RTT, SQ5GVY, SP5CJY, SQ5PGJ, 3Z5KZX , SQ3F, SP5VIH, SP5XOV.
3. Karty QSL będą wysłane (widok na stronie QRZ) po przeliczeniu punktacji (grudzień – styczeń).
4. Powtarzanie łączności:
– INNA data;
– LUB ta sama data, to samo pasmo, INNA emisja;
– LUB ta sama data, INNE pasmo, INNA emisja.
5. 70. Kamienna Rocznica powołania WAT – projekt.

Regulamin akcji dyplomowej 70 lat WAT

Cel akcji: Upamiętnienie 70 rocznicy powstania WAT.
Organizator: Południowo Praski Klub Krótkofalowców SP5PPK.
Patronat honorowy: Pan płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak, Rektor – Komendant Wojskowej Akademii Technicznej
Czas trwania akcji: 01 września 2021 – 29 listopada 2021 r.

Warunki:

1. Stacje będą pracować w pasmach HF emisjami CW, SSB, oraz cyfrowymi.

2. Należy zgromadzić minimum 300 punktów za łączności ze stacją okolicznościową HF70WAT oraz pozostałymi stacjami organizatora i członków Klubu SP5PPK wg następującego klucza:
QSO ze stacją okolicznościową HF70WAT jest obowiązkowa i liczy się tylko jeden raz w punktacji (100 punktów), niezależnie od daty, pasma i emisji oraz nie dotyczy zapisu zawartego w pkt 2 ppkt iv;
   a. QSO z innymi stacjami organizatora i absolwentów technicznych uczelni wojskowych –SQ2LID, SP5LJ, SQ5NAP, SP6CIK,          SP9TDX, SQ9NFB, SP1BER, SQ5RTT – 20 punktów;
   b. QSO z członkami Klubu SP5PPK: SP5VIH, SP5XOV – 10 punktów.
   c. W dniu 29 listopada 2021 – Dzień Podchorążego, Dzień Uczelni – operatorzy stacji okolicznościowej HF70WAT planują pracę z terenu WAT i będą          przydzielać jednorazowo 200 punktów (JOKER).

3. QSO z pozostałymi stacjami organizatora i członków Klubu SP5PPK można powtórzyć na innym paśmie lub inną emisją.

4. Stacje organizatora i członków Klubu SP5PPK podają w wywołaniu:
   PL: Znak rozpoznawczy i hasło HF70WAT
   EN: Callsign and password HF70WAT.

5. Nagrody – „KAMIENNY CERTYFIKAT”:
   a. QSO z miejsca najbardziej oddalonego od Warszawy;
   b. Stacja NON-SP z maksymalną ilością punktów;
   c. Stacja SP z maksymalną ilością punktów.

6. Weryfikacji zgłoszeń dokona komisja w składzie:
– Tomasz Szymanowski – SQ2LID;
– Piotr Mielnicki – SP5XOV;
– Andrzej Mazur – SQ5NAP.

7. Ustalenia i decyzje Komisji są ostateczne.

Comments are closed.