Jubileusz Wojskowej Akademii Technicznej

Kamienny Jubileusz Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosławia Dąbrowskiego

Rok 2021 będzie rokiem szczególnie ważnym dla Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosławia Dąbrowskiego w Warszawie, przypada w nim 70. rocznica powołania Uczelni.
Południowo Praski Klub Krótkofalowców SP5PPK podjął starania o upamiętnienie Jubileuszu Uczelni. Po uzgodnieniu i za zgodą Pana gen. bryg. dr hab. inż. prof. Tadeusza Szczurka, Rektora – Komendanta oraz Pana płk dr hab. inż. prof. Zbigniewa Piotrowskiego, Dyrektora Instytutu Systemów Łączności, w okresie od 1 września 2021 do 29 listopada 2021 (Dzień Podchorążego) pracować będzie stacja okolicznościowa HF70WAT.
Klub SP5PPK planuje akcję dyplomową, mającą na celu upamiętnić jubileusz Uczelni i w związku z tym zwraca się do wszystkich czynnych krótkofalowców, będących absolwentami WAT, Akademii Wojskowych i Wyższych Szkół Oficerskich, a chcących przyłączyć się do akcji, o kontakt mailowy z Andrzejem sq5nap@gmail.com.
W emailu prosimy o podanie imienia, znaku, miejscowości, informacji o roku ukończenia WAT, Akademii Wojskowych, Wyższych Szkół Oficerskich oraz preferowanych rodzajach pracy – CW, SSB, DIGI.
Informację prosimy przekazać do 30 października 2020.

Info: Andrzej, SQ5NAP, sq5nap@gmail.com

Comments are closed.