PLAN PRACY KLUBU NA ROK 2017

 1. Aktywny udział w Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków OT-37 + Jajeczko 2017
  zebranie w dniu 22 kwietnia 2017 o godz 9:00
  w Dzielnicowym Centrum Promocji Kultury Praga Południe, przy ul. Podskarbińskiej 2 w Warszawie.
 2. Opracowanie i druk klubowej karty QSL na rok 2017
 3. Praca pod znakiem okolicznościowym HF79TG
  od 10 maja do 30 września 2017
  jako kontynuacja HF77TG z 2015 roku .
 4. Wystąpienie, uzyskanie i aktywacja znaku kontestowego dla naszego Klubu
 5. Regularny udział w zawodach krajowych i zagranicznych
 6. Przygotowanie i testy radiowych zestawów wyjazdowych
 7. Aktywności urlopowe – wymiana doświadczeń i publikacja zdjęć

Comments are closed.