SP5PPK bierze udział w pracy HF100R

Rok 2018 jest szczególnym dla Polski. To również wyjątkowy czas dla członków stowarzyszenia Liga Morska

 i Rzeczna. 100 lat temu, 1 października 1918 roku grupa światłych Polaków z admirałem Kazimierzem Porębskim na czele założyła stowarzyszenie Bandera Polska,  przemianowane później na Liga Morska i Rzeczna. Fakt ten miał miejsce w Warszawie. W końcu lat trzydziestych liczyło prawie milion członków. Podczas II wojny światowej,  działacze Ligi Morskiej i Kolonialnej walczyli na wszystkich frontach II Wojny Światowej.    Wi

elu zostało zamordowanych w Katyniu, niemieckich obozach śmierci. Po 1945 roku odrodziły się struktury Ligi. Wśród członków przeważali działacze Ligi Morskiej i Kolonialnej. Powojenne losy Ligi były podobne jak wielu innych stowarzyszeń. Jej członkowie jako ,,obcy” klasowo nie przystawali do ,,nowej’’ rzeczywistości. Działacze Ligi Morskiej nie mieli zamiaru poddać się propagandzie komunistycznej. W 1953 roku Liga została rozwiązana.  Po 28 latach na skutek oddolnych działań społecznych podczas II Kongresu Kultury Morskiej w Gdańsku,  podjęto uchwałę o odtworzeniu stowarzyszenia Liga Morska. W dniach 24 – 25 października 1981 roku

 w Gdyni podczas Walnego Zjazdu Delegatów podjęto uchwałę o reaktywowaniu Ligi Morskiej.

Stowarzyszenie Liga Morska i Rzeczna przez sto lat pracy społecznej członków na rzecz rozwoju gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej, obronności przyczyniło się do popularyzacji tych ważnych gałęzi gospodarczych wśród naszego społeczeństwa. Dla upamiętnienia ligowego dorobku zorganizowana została „AKCJA DYPLOMOWA 100 LAT LIGI MORSKIEJ I RZECZNEJ NA FALACH KF”

1. Cel: Obchody 100. rocznicy powstania Ligi Morskiej i Rzecznej w Polsce

2. Patronat Honorowy akcji dyplomowej: pan Andrzej Królikowski, Prezes LMiR

3. Organizator: Szkolny Klub SP5PLW w Brańszczyku

4. Termin: 20.05.2018 – 3.06.2018 

5.  Warunki zdobycia Dyplomu:

Stacje DX: łączności lub nasłuchy ze stacjami HF100LMR i HF100JUNG

Stacje SP i EU: łączności lub nasłuchy ze stacjami: 3Z0I, HF100JUNG, HF100LMR, HF100M, HF100R, SP100L

6. Pasma i emisje dowolne

 

7. Dyplom jest wydawany w formie elektronicznej i zostanie wysłany na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy.

8. Zgłoszenie na Dyplom:

– znak stacji

– imię i nazwisko operatora (Nazwa Klubu)

– wykaz przeprowadzonych łączności

– adres e-mail, na który należy przesłać Dyplom

9. Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.06.2018 na adres: sp5plw@wp.pl

Comments are closed.