SQ5GVY – strojenie delty

Strojenie delty (jednopasmowej) w.g. SQ5GVY  – cały artykuł
Udało nam się skłonić do napisania artykułu na temat strojenia anteny drutowej typu DELTA, kolegę z naszego Oddziału , Andrzeja SQ5GVY.

Strojenie anten jednopasmowych

Wstęp
Krótkofalowcy często stają przed zadaniem wykonania anteny dedykowanej na jedno konkretne pasmo według jakiegoś projektu. Często po wykonaniu takiej konstrukcji podczas pomiarów okazuje
się, że antena jest nieprawidłowo dopasowana. Czasem problem daje się rozwiązać poprzez korekcję wymiarów anteny ale często proste skracanie czy wydłużanie nie rozwiązuje problemu.
Dlaczego tak się dzieje? Na impedancję anteny ma wpływ zarówno jej kształt oraz wymiary jak i wysokość zawieszenia nad ziemia, parametry elektryczne ziemi a także obiekty znajdujące się
w najbliższym otoczeniu. Wpływy te powodują że w wielu przypadkach występują duże problemy z reprodukcją projektów anten w szczególności pracujących w dolnych pasmach KF gdzie formalne
wymagania na wysokość zawieszenia oraz odległość innych obiektów jest trudna lub niemożliwa do spełnienia.

W następnej części niniejszego opracowania postaram się wskazać sposób rozwiązania tego problemu poprzez zastosowanie transformatora ćwierćfalowego w postaci dodatkowego odcinka
fidera o dobranej impedancji charakterystycznej.
Dlaczego transformator ćwierćfalowy a nie jakiś transformator ze skupionymi indukcyjnościami (np. na rdzeniu ferrytowym) lub np. układ L-network. Otóż w większości przypadków układy ze stałymi
rozłożonymi w tym wypadku transformator ćwierćfalowy wprowadza mniejsze straty. Poza tym sprawia mniej problemów przy wykonaniu do pracy z większymi mocami nadajnika.

 

… W załączonym PDF znajduje się pełny opis z niezbędnymi zworami i rysunkami ułatwiającymi zrozumienie tematu.

Krok 1. Przygotowanie sprzętu pomiarowego.

Krok 2. Korekcja wymiarów anteny.

Krok 3. Budujemy transformator ćwierćfalowy.

Uwagi końcowe i Literatura

Do pobrania: strojenie_anten_jednopasmowych.pdf

Comments are closed.