PLAN PRACY KLUBU NA ROK 2018

1)    Aktywny udział w działaniach Oddziału OT-37, wynikający z obowiązków członków PZK, oraz wspieranie inicjatyw krótkofalarskich z zaprzyjaźnionych Klubów w szczególności :
a.    Działania MASR
b.    Obchody stulecia Ligi Morskiej i Rzecznej
c.    Stulecie Niepodległości
d.    Stulecie PZK (Lwowski Klub Krótkofalowców)

2)    Reaktywacja Contest Team w SP5PPK / SO5Y
a.    Rozmowy o odzyskanie znaku SN5T
b.    Przygotowania techniczne – sprzęt i oprogramowanie do zawodów
c.    Szkolenie operatorów w pracy contestowej
d.    Pozyskanie lokalizacji z polem antenowym
e.    Start w zawodach międzynarodowych pod znakiem SO5Y

 

3)    Praca pod znakiem okolicznościowym HF80TG
a.    Pozyskanie znaku okolicznościowego
b.    Praca z terenu – Bezmiechowa Górna
c.    Opracowanie nowej karty QSL
d.    Przygotowanie, podpisanie i wysyłka kart

Comments are closed.