Instalacja anteny na dachu budynku mieszkalnego

Przykład wniosku o wydanie pozwolenia na zainstalowanie anteny radiokomunikacyjnej na dachu budynku mieszkalnego


Jan Kowalski                                                                                                                                              Warszawa 01.12.12017r.

ul.Nieznaleziona 13 m7                                                                                              Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Centrum I

                                                                                                                                                ul.Świętokrzyska 31/33A  Warszawa

Zwracam się z wnioskiem o zezwolenie na zainstalowanie amatorskiego systemu antenowego na dachu

budynku przy ulicy Nieznalezionej 13 w którego skład wchodzi:

Antena

Rotor zmieniający kierunek anteny

Podstawa masztu antenowego

maszt antenowy (rura fi 70 mm) wysokość 2,90 m powyżej dachu budynku wraz z rotorem i anteną

(zgodnie z prawem budowlanym maszt wysokości do 3m ponad wysokość budynku nie wymaga żadnych zgłoszeń czy zezwoleń)

Skrzynka antenowa do sterowania pracą anteny.

Kabel koncentryczny (antenowy)

Kable sterujące skrzynką antenową oraz rotorem kierunku anteny.

Montaż i poprowadzenie kabla antenowego z dachu do lokalu mieszkalnego

według wytycznych Działu Technicznego Spółdzielni.

Mocowanie masztu przy pomocy obejm oraz śrub stalowych

Maszt ze stali ocynkowanej o średnicy 70 mm wysokość 2.9 m.

Antena na pasma radioamatorskie.

Informuję że posiadam Pozwolenie Radiowe kategorii 1 na używanie

radiowych urządzeń nadawczo – odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

Wydane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

– załącznik nr. 1

Podstawą prawną do wydania powyższego pozwolenia jest pozytywne zdanie egzaminu państwowego

na operatora służby radiokomunikacyjnej amatorskiej przed komisją Urzędu Komunikacji Elektronicznej

z zakresu elektroniki i rozchodzenia fal radiowych, zasad BHP, techniki urządzeń nadawczo – odbiorczych.

– świadectwo operatorskie załącznik nr.2

Do zainstalowania urządzenia radioamatorskiego wymagane jest pozwolenie radiowe (zwane licencją)

z przydzielonym indywidualnym znakiem wywoławczym.

Aby uzyskać pozwolenie radiowe, należy zdać egzamin państwowy i uzyskać uprawnienia operatorskie.

Tak więc moje kwalifikacje zostały potwierdzone zdanym egzaminem państwowym.

Oświadczam iż jestem członkiem Polskiego Związku Krótkofalowców i od wielu lat przeprowadzam łączności z innymi krótkofalowcami na całym świecie, mam duże doświadczenie w budowie i instalacji anten, jak również w ich prawidłowej eksploatacji.

Posiadana wiedza i doświadczenie uprawnia mnie do instalacji systemu antenowego zgodnie ze wszystkimi zasadami BHP.

Zobowiązuję się, że przez cały okres eksploatacji zespołu antenowego, będę utrzymywał instalację antenową, w prawidłowym stanie technicznym, przeprowadzał okresowe przeglądy i kontrole stanu technicznego oraz konserwacje w/w konstrukcji. Ponadto oświadczam że ewentualne szkody jakie mogą powstać w wyniku eksploatacji mojego systemu antenowego, zobowiązuje się usunąć lub pokryć koszty napraw. Instalacja antenowa zostanie objęta ubezpieczeniem OC.

Moja stacja radiowa to sprzęt najwyższej klasy, fabryczne urządzenie japońskiej firmy YAESU, model: FT-1000 MP MARK V, posiada homologację oraz wszelkie atesty dopuszczające do użytkowania na terenie UE oraz USA i Japonii a także we wszystkich państwach świata, z wyjątkiem Korei Północnej, nie stanowi zagrożenia dla ludzi i zwierząt, jak również nie zakłóca pracy innej aparatury. Instalacja anteny krótkofalarskiej jest mi niezbędna do wykonywania łączności w służbie radioamatorskiej jak również łączności kryzysowej, obecnie jest to bardzo utrudnione ponieważ muszę pełnić dyżury po za miejscem zamieszkania z powodu braku instalacji antenowej.

Moja stacja jest włączona do wykorzystywania przez Wydział Kryzysowy Urzędu Wojewódzkiego, jako awaryjna łączność w sieci Wojewody Warszawskiego na wypadek klęsk żywiołowych / Prawo Telekomunikacyjne ustawa z dnia 21.07.2004 r. DZ.U. 73 poz. 852 z dnia 06.09.2000 r. z późniejszymi zmianami Art. 64 , 65 /.

Załączam opinię klubu łączności kryzysowej załącznik nr. 4

Otrzymałem pozytywną opinię Komitetu Domowego załącznik nr.3

Instalacja zostanie wykonana przez specjalistyczną firmę, i nie będzie zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców oraz bezpieczeństwu nieruchomości. Antena którą zamierzam zamontować jest anteną fabryczną, posiadającą atest i właściwą wytrzymałość mechaniczną. Instalacja systemu antenowego będzie zamontowana do wskazanej wcześniej konstrukcji szkieletowej z rur stalowych ocynkowanych bez naruszenia poszycia dachu, na maszcie nie przekraczającym wysokości 3 metrów ponad wysokość dachu.

Całość konstrukcji posiadać będzie instalacje odgromową trwale podłączoną do instalacji odgromowej budynku.

Z poważaniem  Jan Kowalski

Załączniki :

1.Licencja / zezwolenie / na posiadanie i używanie urządzenia nadawczo – odbiorczego.

2. Świadectwo Radiooperatora klasy A

3. Opinia Komitetu Domowego budynku Nieznalezionej 13

4. Opinia Prezesa klubu zarządzania kryzysowego

5. Opinia Prezesa 37 Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców


Przedstawiony wyżej wniosek przeszedł długą drogę. Prezes i wiceprezes, oraz zarząd spółdzielni wspomagany działem technicznym, wyszukiwali coraz to nowe problemy żeby mnie zniechęcić, dla tego mój wniosek zawiera chyba wszytko co może zawierać żeby obronić sprawę. Jak już zarząd spółdzielni został dociśnięty do muru to skierowano mój wniosek do rady nadzorczej, nawet rada nadzorcza nie dała rady go obalić. Podsumowując, dostałem zezwolenie na instalację anteny na dachu 20 piętrowego budynku w centrum Warszawy. Wniosek po drobnych modyfikacjach może zaadaptować pod siebie każdy radioamator i starać się o zezwolenie na montaż anteny, życzę sukcesu.

Tomasz SP5MXF

 


Wygrzebane z sieci – link do porządnej garści informacji prawnych nt. instalowania anten : http://www.teleprawo.net/am17-antena.htm

Andrzej SP5VIH

Comments are closed.