Zebranie organizacyjno-wyborcze

Zgodnie z umieszczonym wcześniej na naszej stronie internetowej oświadczeniem dotychczasowego  prowadzącego klub SP5PPK w dniu 26 kwietnia 18:00 odbędzie się zebranie organizacyjno-wyborcze.

PORZĄDEK ZEBRANIA
1 . Wybór prowadzącego zebranie i komisji skrutacyjnej
2 . Rezygnacja dotychczasowego prowadzącego Klub z wyjaśnieniem decyzji.
3.  Wybór nowego prezesa.
4 . Parę słów od nowego prezesa – cele i zamierzenia klubu.

Jerzy SQ5JD

Comments are closed.