SN0RUN – podsumowanie 2018

Operatorzy stacji Tomasz SQ2LID, Andrzej SP5VIH,  Andrzej SQ5NAP na podstawie logu stacji okolicznościowej SN0RUN, działającej w okresie od 1 sierpnia do 25 listopada 2018, ustaliła poniższych Zwycięzców.

Gratulacje!

„Pamiątki” z WKB META w najbliższym czasie będą wysyłane pocztą.

Kolegów wymienionych na żółto, prosimy o podanie pełnego adresu na email sq2lid@gmail.com.

The committee composed of Tomasz SQ2LID,  Andrzej SP5VIH and Andrzej SQ5NAP based on the log of the special event station SN0RUN, operating from 1 August to 25 November 2018, determined the following Winners.

Congratulations!

„Souvenirs” from WKB META will be sent by post in the near future.

Colleagues listed in yellow, please provide full address on the email sq2lid@gmail.com.

Comments are closed.