Pomysł motywujący członków klubu SP5PPK a przy tej okazji również operatorów zrzeszonych w OT37 do zaktywizowania…