Warszawski Sprint – regulamin 2021

     Zawody KF „Warszawski Sprint”

Południowo Praski Klub Krótkofalowców SP5PPK zaprasza wszystkie stacje klubowe i
indywidualne do udziału w zawodach „Warszawski Sprint”
Celem zawodów jest popularyzacja w SP tego formatu zawodów oraz rozwijanie umiejętności
operatorskich wśród radioamatorów.
Zawody zaplanowane są jako krótka, 60 minutowa rozgrywka w formacie SPRINT. Ten typ
zawodów charakteryzuje się tym że każda stacja po wykonaniu QSO jako wołająca CQ musi
zmienić częstotliwość nie mniej niż 2khz. Oznacza to że w logu nie mogą się znaleźć dwie łączność
na tej samej częstotliwości które przeprowadziliśmy jak stacja wołająca CQ, Jak najbardziej
dopuszczone jest odpowiedź na wywołanie CQ i po zwolnieniu częstotliwości przez korespondenta
wykonanie własnego CQ.

Data i godzina zawodów: sobota 6 listopada 2021 od 07:00 do 07:59 UTC
Pasma i emisje: CW i SSB – 80m
Moc: 100W
Wywołanie w zawodach:
 
– CW: CQ TEST WS
– SSB: Wywołanie Warszawski Sprint
 
Raporty: RST + numer łączności ( CW 599 001 lub 59 001 dla SSB)
Kategoria: MIXED
Punktacja: za każde przeprowadzone prawidłowo QSO SSB – 1pkt / CW – 2pkt.
Klasyfikacja: Suma punktów. W przypadku tej samej ilości punktów decyduje % poprawnych
QSO.

Poprawne łączności nie mogą być:

– nawiązanie przed i po czasie trwania zawodów
– nie potwierdzone w logu korespondenta
– rozbieżne w czasie logowania powyżej 3 minut
– rozbieżne pod względem częstotliwości powyżej 1khz
– zapisane w logu na tej samej częstotliwości więcej niż dwa następujące po sobie QSO
– z błędnie odebranymi grupami kontrolnymi
– duplikaty w obrębie tej samej emisji

Logi w formacie Cabrillo proszę nadsyłać na adres sprint@sp5ppk.waw.pl w ciągu 48 godzina od
zakończenia zawodów. Prosimy o sprawdzenie programów logujących i trx’ów czy prawidłowo
zapisują częstotliwość QSO z dokładnością do 1khz – np. 3702

Wyniki zawodów zostaną ogłoszone stronie klubu SP5PPK w terminie nie krótszym niż 48 godzin.
Decyzje klasyfikacyjne organizatora zawodów są ostateczne.
Za organizację i rozliczenie zawodów odpowiada kol. Andrzej SP5VIH
Nagrody: Za trzy pierwsze miejsca zostaną wystawione specjalne dyplomy. Zwycięzca otrzyma
tytuł „Sprintera roku 2021” a wszyscy uczestnicy certyfikaty udziału w biegu ! Nagrody rzeczowe
nie są wykluczone.

Comments are closed.