Warszawski Sprint 2022 – regulamin

Zawody KF „Warszawski Sprint”

Południowo Praski Klub Krótkofalowców SP5PPK zaprasza wszystkie stacje klubowe i indywidualne do udziału w zawodach „Warszawski Sprint”
Celem zawodów jest popularyzacja w SP tego formatu zawodów oraz rozwijanie umiejętności operatorskich wśród radioamatorów.
Zawody zaplanowane są jako krótka, 60 minutowa rozgrywka w formacie SPRINT. Ten typ zawodów charakteryzuje się tym że każda stacja po wykonaniu QSO jako wołająca CQ musi zmienić częstotliwość nie mniej niż 2khz. Oznacza to że w logu nie mogą się znaleźć dwie łączność na tej samej częstotliwości które przeprowadziliśmy jak stacja wołająca CQ, Jak najbardziej dopuszczone jest odpowiedź na wywołanie CQ i po zwolnieniu częstotliwości przez korespondenta wykonanie własnego CQ.

Czas trwania zawodów dzielimy na cztery tury po 15 minut – łączności wykonane w różnych turach, z tą sama stacją liczą się ponownie – uznane będą cztery łączności z tą sama stacją jeżeli każda z nich będzie w oddzielnym slocie czasowym.(niezależnie czy SSB czy CW)

Data i godzina zawodów: sobota 5 listopada 2022 od 07:00 do 07:59 UTC

Tury łączności: 7:00-7:14; 7:15-7:29, 7:30-7:44, 7:45-7:59

Pasma i emisje: CW i SSB – 80m

Nadawanie: pracujemy na jednym TX – uczestnik może w danym momencie nadawać tylko jeden sygnał

Moc: 100W
Wywołanie w zawodach:
1. CW: CQ TEST WS
2. SSB: Wywołanie Warszawski Sprint
Raporty: RST + numer łączności ( CW 599 001 lub 59 001 dla SSB)

Kategorie: MIXED CW SSB

Punktacja: za każde przeprowadzone prawidłowo QSO SSB – 1pkt / CW – 2pkt.
Klasyfikacja: Decyduje suma punktów. W przypadku tej samej ilości punktów kolejne kryteria to:
1. % poprawnych QSO (kto ma więcej ten zwycięża)
2. czas od pierwszej do ostatniej zalogowanej QSO (krótszy czas zwycięża)
Poprawne łączności nie mogą być:
1. nawiązanie przed i po czasie trwania zawodów
2. nie potwierdzone w logu korespondenta
3. rozbieżne w czasie logowania powyżej 2 minut
4. rozbieżne pod względem częstotliwości powyżej 1khz
5. zapisane w logu na tej samej częstotliwości więcej niż dwa następujące po sobie QSO
6. z błędnie odebranymi grupami kontrolnymi
7. duplikaty w obrębie tej samej emisji w tej samej turze łączności

Logi w formacie Cabrillo proszę nadsyłać na adres sprint@sp5ppk.waw.pl w ciągu 48 godzina od
zakończenia zawodów. Proszę o sprawdzenie programów logujących i trx’ów czy prawidłowo zapisują częstotliwość QSO z dokładnością do 1khz – np. 3702 oraz czasu systemowego w komputerze.

Wyniki zawodów zostaną ogłoszone stronie klubu SP5PPK w terminie nie krótszym niż 48 godzin.
Decyzje klasyfikacyjne organizatora zawodów są ostateczne. Za organizację i rozliczenie zawodów odpowiada kol. Andrzej SP5VIH

Nagrody: Za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii zostaną wystawione specjalne dyplomy. Zwycięzcy otrzymają tytuł „Sprintera roku 2022”
Nagrody rzeczowe nie sa wykluczone !!!

Zawsze aktualny regulamin zawodów na stronie https://sp5ppk.waw.pl oraz https://logsp.pzk.org.pl

Comments are closed.