Zawody "Puchar Lwa"


Koleżanki i Koledzy,

Chciałbym namówić Was do aktywnego udziału w zawodach „Puchar Lwa”, organizatorem jest zaprzyjaźniony z Nami Lwowski Klub KrótkofalowcówLKK. Zawody odbędą się 24 maja 2019 o godz. 19.00 – 19.59 UTC w 2 turach. (regulamin poniżej) Pragnę zwrócić UWAGĘ na zapis regulaminowy o pasmie pracy na 80m w tych zawodach: 3530-3560kHz-CW oraz 3610-3640kHz-SSB.

Nasze partnerstwo z LKK sięga początków istnienia Naszego Klubu i Oddziału Terenowego, wielu z Nas osobiście poznało Kolegów z LKK, warto również podkreślić iż LKK pozostaje PIERWSZYM POLSKIM KLUBEM KRÓTKOFALARSKIM historycznie. Zachęcam do zabawy w zawodach o Puchar Lwa wszystkich licencjonowanych nadawców i SWL!!!

REGULAMIN
zawodów „Puchar Lwa z łącznośći na KF 2019 „
1.Cel zawodów :
Popularyzacja radiosportu,krótkofalarstwa oraz miasta Lwowa.
2. Organizator zawodów i patronat zawodów.
2.1.Organizatorem zawodów jest Społeczna organizacja „Lwowski Klub Krótkofalowców „-LKK.
2.2.Patronatem zawodów jest: Główne sędziowski kolegium(GSK) wybrany przez organizatora zawodów.
2.3.Wywołanie w zawodach :
-na CW-CQ LV TEST
-na SSB-„Wywołanie w zawodach Puchar Lwa”.
3.Termin zawodów
3.1. 24 maja 2019 roku
3.2. Zawody od 19.00 do 19.59 UTC(analog GMT) w dwie tury:
-Pierwsza tura na CW od 19.00 do 19.29 UT
-Druga tura na SSB od 19.30 d0 19.59 UT
W każdej turze z tym samym uczestnikiem można przeprowadzić tylko jedyne QSO.
3.3.Pasmo-80 metrów.Zgodnie z BAND-PLANEM :3530-3560 kHz-CW oraz 3610-3640 kHz-SSB.
4. Uczestnicy zawodów
4.1.Licencjonowane radiostacje zarówno ukraińskie jak i zagraniczne z całego świata.
4.2.Kategorie uczestników:
A-tylko stacje indywidualne na CW
B-tylko stacje indywidualne na SSB
C-tylko stacje indywidualne MIX(SSB+CW).
D-Tylko stacje klubowe MIX(SSB+CW)..
5. Grupy kontrolne.
Uczestnicy zawodów wymieniają grupy kontrolne złożone z raportu RS(T),numeru kolejnego QSO z 001.
Numeracja QSO ciągła we wszystkich turach.
6.Punktacja.
6.1.Za każde bezbłędne QSO-1pkt.
6.2.Wynik końcowy stanowi suma punktów w zawodach.
7. Dziennik zawodów.
7.1. Log jest sporządzany w jako plik w formacie CABRILLO.Nazwa pliku-to znak stacji oraz kategoria-np.UR0WWW_D.cbr
7.2.Termin ostateczny do wysłania logu-31.05.2019 do 20.59 UTC.
7.3. Logi wysyłamy na adres GSK – uy5xeg@gmail.com
7.4.W temacie listu prosimy podać znak oraz kategorię -np. UR0WWW kategoria D.
8.Sędziowanie zawodów-za pomocą komputera.
8.1.Główny sędzia zawodów-sędzia kategorii międzynarodowej Czlijanc G.(UY5XE).Pozostali członkowie GSK-według decyzji głównego sędziego.
8.2.QSO nie zalicza się dla obu uczestników w przypadku:
-niezgodności w obu logach danych o QSO
-rozbieżności czasu ponad 3 min.
8.4.GSK podbije wyniki zawodów do 01 lipca 2019 r.
8.5. Wyniki zawodów będą podane na stronie LKK oraz za pomocą innych zasobów informacyjnych.
9. Nagrody:
9.1.Wielkim pucharem zostanie nagrodzony uczestnik zawodów z maksymalną sumą punktów.
9.2.Małymi pucharami zostaną nagrodzone uczestnicy z maksymalną sumą punktów w swoich kategoriach.
9.3.Za zajęcie 2-3 miejsca w swoich kategoriach-dyplom.
9.4.Wszystkim uczestnikom zawodów będą wysłane pamiątkowe Certyfikaty.

Zawody Zamkowe 2019


W tegorocznej edycji Zawodów Zamkowych w dniu 18 maja planujemy uruchomić stację pracująca pod znakiem klubowym SP5PPK. Wybrana lokalizacja to zamek w Liwie (RWE01 WE04) gdzie radiostację rozstawimy na przedpolu zbrojowni. Informacje o zamku w Liwie znajduja się tutej: Zamek Liw
Operatorów chętnych do pracy zapraszamy do kontaktu z Jurkiem SQ5JD lub Piotrem SQ5FLP.
Andrzej /SP5VIH