SP5PPK bierze udział w pracy HF100R

Rok 2018 jest szczególnym dla Polski. To również wyjątkowy czas dla członków stowarzyszenia Liga Morska

 i Rzeczna. 100 lat temu, 1 października 1918 roku grupa światłych Polaków z admirałem Kazimierzem Porębskim na czele założyła stowarzyszenie Bandera Polska,  przemianowane później na Liga Morska i Rzeczna. Fakt ten miał miejsce w Warszawie. W końcu lat trzydziestych liczyło prawie milion członków. Podczas II wojny światowej,  działacze Ligi Morskiej i Kolonialnej walczyli na wszystkich frontach II Wojny Światowej.    Wi

elu zostało zamordowanych w Katyniu, niemieckich obozach śmierci. Po 1945 roku odrodziły się struktury Ligi. Wśród członków przeważali działacze Ligi Morskiej i Kolonialnej. Powojenne losy Ligi były podobne jak wielu innych stowarzyszeń. Jej członkowie jako ,,obcy” klasowo nie przystawali do ,,nowej’’ rzeczywistości. Działacze Ligi Morskiej nie mieli zamiaru poddać się propagandzie komunistycznej. W 1953 roku Liga została rozwiązana.  Po 28 latach na skutek oddolnych działań społecznych podczas II Kongresu Kultury Morskiej w Gdańsku,  podjęto uchwałę o odtworzeniu stowarzyszenia Liga Morska. W dniach 24 – 25 października 1981 roku

 w Gdyni podczas Walnego Zjazdu Delegatów podjęto uchwałę o reaktywowaniu Ligi Morskiej.

Stowarzyszenie Liga Morska i Rzeczna przez sto lat pracy społecznej członków na rzecz rozwoju gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej, obronności przyczyniło się do popularyzacji tych ważnych gałęzi gospodarczych wśród naszego społeczeństwa. Dla upamiętnienia ligowego dorobku zorganizowana została „AKCJA DYPLOMOWA 100 LAT LIGI MORSKIEJ I RZECZNEJ NA FALACH KF”

1. Cel: Obchody 100. rocznicy powstania Ligi Morskiej i Rzecznej w Polsce

2. Patronat Honorowy akcji dyplomowej: pan Andrzej Królikowski, Prezes LMiR

3. Organizator: Szkolny Klub SP5PLW w Brańszczyku

4. Termin: 20.05.2018 – 3.06.2018 

5.  Warunki zdobycia Dyplomu:

Stacje DX: łączności lub nasłuchy ze stacjami HF100LMR i HF100JUNG

Stacje SP i EU: łączności lub nasłuchy ze stacjami: 3Z0I, HF100JUNG, HF100LMR, HF100M, HF100R, SP100L

6. Pasma i emisje dowolne

 

7. Dyplom jest wydawany w formie elektronicznej i zostanie wysłany na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy.

8. Zgłoszenie na Dyplom:

– znak stacji

– imię i nazwisko operatora (Nazwa Klubu)

– wykaz przeprowadzonych łączności

– adres e-mail, na który należy przesłać Dyplom

9. Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.06.2018 na adres: sp5plw@wp.pl

Wyjazd w Bieszczady - Stacja HF80TG

PODSUMOWANIE PRACY POD ZNAKIEM HF80TG W BEZMIECHOWEJ GÓRNEJ W BIESZCZADACH.

1. Przyjazd wieczorem 14 maja. Przyjechał Andrzej SP5VIH z YL oraz Jurek SQ5JD solo. Rozpakowanie samochodów i zero działania.

2. 15 maja – wtorek. Rano dobra pogoda. Składamy nowo zakupioną antenę GP7dx. Około godz. 2 zaczyna padać. Jeszcze rozkładamy antenę na UKF (Diamond 510 N)
Pierwsze łączności na KF i UKF. Zgłasza się do nas z pomocą młody kolega krótkofalowiec z pobliskiego Leska SQ8P.

3. 16 maja środa . Pomimo opadów rozkładamy antenę typu long wire oraz dipola na 80 m. Robimy łączności na pasmach KF  i UKF. Ze względu na położenie Bezmiechowej Górnej na wysokości ponad 600 m. na UKF łączności w promieniu ponad 100 km. Kolega SQ8P przyjeżdża wieczorem i pracuje głównie na KF. Pokazuje że pomimo młodego wieku jest bardzo dobrym operatorem.

4. 17 maja –  czwartek . Od rana pada i bardzo mocno wieje. Poprawiamy mocowania anten. Po południu przyjeżdża Tomek SP5TM z YL.  Tomek rozkłada drugiego long wire’a i rozpoczyna pracę.

5. 18 maja – piątek . Rocznica sławnego przelotu Tadeusza Góry . Pracujemy cały czas w zależności od propagacji. Wieczorem uroczysta kolacja „Pod Szybowcem ” zakończona o godz. 2
w sobotę. ( zainteresowani koledzy wiedzą co to znaczy pod szybowcem).

6 . 19 maja – sobota. Pracujemy na KF i UKF w zależności od propagacji.

7.  20 maja – niedziela. Składanie anten i sprzętu i wyjazd.

Dysponowaliśmy radiami ICOM 718, ICOM 2100, YAESU FT891, KENWOOD TS 480.  Radia pracowały przemiennie na wszystkich rozłożonych antenach Nie dysponowaliśmy żadnymi  wzmacniaczami.

Przy wsparciu Cezarego SP5Y pracującego na CW udało się zrobić ponad 500 QSO.

Do końca sierpnia 2018 roku będziemy jeszcze pracować pod tym znakiem.

 

 

Co prawda jeszcze ponad miesiąc do wyjazdu, ale już trzeba zacząć przygotowania.
1 . Są już opracowane karty QSL i oddane do druku ( wygląd kart nastronie SP5PPK ). W przyszłym tygodniu będą do odbioru. Planujemy umieścić na stronie informację, że potwierdzenie łączności  (QSL) można będzie odebrać od ręki w czasie naszego pobytu  w Bezmiechowej Górnej.
2. W porównaniu do planu pracy chcemy rozszerzyć  pracę o pasmo UKF.
3. Informacje wyjeździe i aktualnym stanie przygotowań będą umieszczane w NEWS-ach na naszej stronie na QRZ.com.
4. Na QRZ.com informacja o stacji będzie umieszczona w ciągu 2 tygodni.
5. Ja osobiście będę w Ośrodku już od 13 maja 2018 r
6. Jeżeli chodzi o zabierany sprzęt to zabieram komplet anten na wszystkie pasma KF i na 145 UKF. Ponadto zabieram komplet sprzętu niezbędnego do pracy stacji.
7 Jak już informowaliśmy w sobotę 19 maja są Zawody Zamkowe. W pobliżu (około 5-6 km) jest sporo zamków których położenie znam. Jeżeli ktoś z kolegów ma zamiar wystartować w tych zawodach to oferuję dowiezienie, i pomoc w uruchomieniu z Zamku. Informacje o szczególnie polecanych Zamkach są na naszej stronie . Z tych zamków już niejednokrotnie razem z kolegą Markiem SQ5GLB już pracowałem. W razie potrzeby służę własnym sprzętem krótkofalarskim.
8 . Proszę również o   kontakt telefoniczny,  kolegów którzy zadeklarowali, że jadą, aby ustalić dokładnie dni rezerwacji i jaki sprzęt kto zabiera. (mój telefon 610 202 711)
9. Jeszcze raz zachęcam do wzięcia rodziny, bo za atrakcyjność ośrodka w Bezmiechowej  Górnej osobiście gwarantuję .
10. Reszta informacji będzie zamieszczana na bieżąco.

73!

Jerzy SQ5JD