SN0DUCH będzie pracował w dniach 9 i 10 lipca z miejscowości Brok. W tych dniach…

SN0DUCH wszystkie informacje o SN0DUCH zostały przeniesione na nową stronę http://sn0duch.pl/

Koledzy i Koleżanki, Z okazji 70 rocznicy powstania Wojskowej Akademii Technicznej klub SP5PPK zamierza uruchomić…